•  
  •  
  •  
  •  

História

Existencia obce Kravany sa predpokladá od 11. storočia.Najstarší písomný doklad o obci pochádza z roku 1321.

Kravany patria medzi najstaršie zemplínske obce. V prvých dvoch desaťročiach 14. storočia boli Kravany vo vlastníctve šľachtica Petra, syna Petena, ktorému ich skonfiškoval kráľ Karol Róbert a v roku 1321 daroval šľachticom z rodu Bokša.Okolo roku 1440 v obci hospodárilo do 15 poddanských domácností. V roku 1487 ju Széchyovci zálohovali Tárcsayovcom. Neskôr patrila niekoľkým zemepánom. V 14. - 17. storoší patrili do sečovského panstva roku Bokšovcov. V roku 1601 boli tu 4 obývané a 1 opustená usadlosť. V roku 1601 boli tu 4 obývané a 1 opustená usadlosť. V roku 1715 po protihabsburgských vojnách tu bolo už 13 opustených a 7 obývaných domácností. Do roku 1720 mala obec postupne len 7 až 9 poddanských domácností. Do roku 1720 mala obec postupne len 7 až 9 poddanských domácností. V roku 1787 mala 40 domov a 283 obyvateľov. V roku 1828 bolo v obci 64 domov a 491 obyvateľov, v roku 1900 žilo v obci 326 obyvateľov. V časoch ruténske kolonizácie osídlili opustené majetky na území Zemplína hlavne gréckokatolíci. Medzi vojnami sa obyvatelia venovali poľnohospodárstvu a tkáčstvu. V rokoch 1900 až 1910 sa mnohí obyvatelia odsťahovali. V 2. svetovej vojne vyvíjali svoji činnosť partizánske skupiny. 26. novembra 1944 obec vypálilo nemecké vojsko.

Po vojne prebehla povojnová obnova, obec bola nanovo vybudovaná. Jednotné roľnícke družstvo bolo založené v roku 1950. V roku 1964 bola obec zlúčená s obcou Stankovce a v roku 1969 bola opäť osamostatnená. Najviac bola osídlená v roku 1970, kedy mala 410 obyvateľov. V strede obce je pamätník padlým v 2. svetovej vojne.

V starších dokladoch sa uvádzajú Kravany takto:
1339 – Kereplye
1355 – Kereplya
1786 – Krawjane
1808 – Krapliany
1920 – Kraviany
1948 – Kravany
1964 – Podhorany
1969 – Kravany (maď. Kravján, Kereplye, Erszébetháza)

Chotár obce Kravany patril z aspektu územno – správneho v starších časoch pod Zemplínsku župu, v novšom období, presnejšie až do roku 1960, vystupoval ako podjednotka patriaca do okresu Sečovce a Košického kraja. Po tomto letopočte prešiel pod okres Trebišov a Východoslovenský kraj. V zmysle územno-správneho členenia územia Slovenska, prijatého v roku 1996, patrí predmetný kataster do okresu Trebišov a Východoslovenského kraja. Obec so svojím katastrálnym územím v súčasnosti spadá pod územie Košického samosprávneho kraja, ktorý sa svojou rozlohou 6752 km2 považuje za štvrtý najväčší samosprávny kraj SR. Administratívne sa kraj člení na 11 okresov a 439 obcí. Obec patrí pod okres Trebišov a od okresného mesta Trebišov je vzdialená 17 km, ktorý zoskupuje 82 obcí, z toho 4 so štatútom mesta. Obec Kravany sa nachádza aj v blízkosti krajského mesta Košice (37 km). Okres Trebišov sa zaraďuje medzi 12 najväčších okresov Slovenska. Obec Kravany zaberá z územia Košického samosprávneho kraja 633,5 ha. Je situovaná približne 17 km smerom na severozápad od mesta Trebišov a susedí s chotármi Bačkov, Višňov a Stankovce. Z pohľadu geomorfologického členenia územia Slovenska patrí toto teritórium do oblasti Východoslovenská nížina a celku Východoslovenská rovina. Nadmorská výška v teritóriu chotára sa pohybuje od 150 m. n. m do 680 m. n. m. Obec Kravany spadá do mikroregiónu Dolný Zemplín–Trebišov a okolie. Obec Kravany s obcami Bačkov, Dargov, Malé Ozorovce, Sečovce, Sečovská Polianka, Stankovce, Trnávka, Višňov a Zbehňov spadajú do časti Dargov tohto mikroregiónu.

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 17:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár