•  
  •  
  •  
  •  

Súčasnosť

Základná charakteristika 

Kód obce: 528455
Názov okresu: Trebišov
Názov kraja: Košický
Štatút obce: obec
PSČ: 076 61
Telefónne smerové číslo: 056
Prvá písomná zmienka o obci:  - rok 1321
Nadmorská výška obce:  169 m n.m.
Celková výmera územia obce [km2]: 6,33
Hustota obyvateľstva na 1 km2: 53


Spádovosť obce 

Sídlo matričného úradu: Sečovce
Sídlo pracoviska daňového úradu: Trebišov
Sídlo pracoviska Obvodného oddelenia policajného zboru: Sečovce
Sídlo Okresného súdu: Trebišov
Sídlo Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru: Trebišov
Sídlo pracoviska Okresného úradu: Trebišov
Sídlo Územnej vojenskej správy: Trebišov
Sídlo územného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny: Trebišov
Sídlo Okresného úradu životného prostredia: Trebišov


Technická vybavenosť

Pošta: nie
Káblová televízia: nie
Verejný vodovod: áno
Verejná kanalizácia: nie
Kanalizačná sieť pripojená na ČOV: nie
Rozvodná sieť plynu: áno
Najbližšia zastávka vlakov osobnej dopravy - názov: Trebišov
Najbližšia zastávka vlakov osob. dopravy - vzdialenosť v km: 21


Demografia 

Počet obyvateľov k 31.12. 2018 spolu: 347
muži: 176
ženy:  171
Predproduktívny vek (0-14) spolu: 74
Produktívny vek (15-60):200
Poproduktívny vek ( 60+) spolu:73

V súčasnosti má obec 347 obyvateľov. Podľa vierovyznania sú zastúpení: rímskokatolíci, gréckokatolíci a v malom počte reformovaní. Skoro 40 % obyvateľstva tvoria rómovia.

Obec Kravany má vybudovaný a zrekonštruovaný kultúrny dom a obecný úrad. Pri obecnom úrade je materská škola s poldennou prevádzkou, ktorú navštevuje 15 rómskych detí. V jej priestoroch sa nachádza aj posilňovňa. K rozvoju športu prispieva športový areál v obci. V roku 2004 bol skolaudovaný dom smútku na obecnom cintoríne. Obec je splynofikovaná, je tu obecný vodovod a v najbližších rokoch sa plánuje aj vybudovanie kanalizácie.

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 17:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár