•  
  •  
  •  
  •  

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 22)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
24/45/010/8 Záväzok organizátora realizovať činnosť prostredníctvom osôb v hmotnej núdzi Odb.: Obec Kravany
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
1/2024 Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Kravany
Dod.: FÚRA s.r.o.
306.24 €
41/0/2023 Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2022 Odb.: Obec Kravany
Dod.: UCTOAUDIT s.r.o.
720 €
IROP-Z302091DAG7-91-108 Podpora migračných opatrení v súvislosti s voj. agresiou voči Ukrajine Odb.: Obec Kravany
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
13 000 €
MC21092023-001 webstránka obce Kravany Odb.: Obec Kravany
Dod.: webex.digital s.r.o.
24 €
Dodatok č. 1 ZOD projektová dokumentácia na projekt "Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu, kultúrny dom" Odb.: Obec Kravany
Dod.: Ing. Vladimír Kačmár - firmy MC44
5 390 €
dodatok č. 5 nové znenie bodu 1.1. Odb.: NATUR-PACK, a.s.
Dod.: Obec Kravany
0 €
4 úprava základnej zmluvy Odb.: Obec Kravany
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
Dodatok č. 1 ročné aktualizačné a licenčné poplatky Odb.: Obec Kravany
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
114 €
2/2023 je záväzok poskytovateľa poskytnúť dotáciu na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Odb.: Mesto Sečovce
Dod.: Obec Kravany
115.20 €
23/45/010/66 Záväzok organizátora zabezpečiť realizovať činnosť 32 hodín mesačne Odb.: Obec Kravany
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
1/2023 doplnenie základnej zmluvy Odb.: Obec Kravany
Dod.: FÚRA s.r.o.
1.20 €
22/45/012/11 Záväzok organizátora zabezpečiť realizáciu aktivačnej činnosti Odb.: Obec Kravany
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
č. 2/2022 odplata za služby GDPR Odb.: Obec Kravany
Dod.: PP Protect s.r.o.
33 €
29/O/2022 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Odb.: Obec Kravany
Dod.: UCTOAUDIT s.r.o.
684 €
2/2022 Odvoz a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Kravany
Dod.: FÚRA s.r.o.
90 €
A8435621 dohoda strán na aktivácii účastníckeho programu Go Safe Extra Odb.: Obec Kravany
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
233.70 €
1/2022 vykonávanie pozície externého projektového manažéra v rámci projektu:,,Zlepšenie podmienok bývania MRK v obci Kravany" Odb.: Obec Kravany
Dod.: LUMATO, s.r.o.
5 000 €
č. CO-32/2022-TV Výpožička materiálu CO Odb.: Obec Kravany
Dod.: MV SR
1 304.87 €
Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK2-2018-001976 zo dňa 6.augusta 2018, názov projektu: ,,Komunitné centrum Kravany - Rekonštrukcia objektu" Dodatok k zmluve Odb.: Obec Kravany
Dod.: MV SR
226 820.60 €
Generované portálom Uradne.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 17:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár